Discipel grupper ...Helligåndens fællesskab

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

UNGDOMSGRUPPE [ kontakt: Josephine Hågensen ]

KVINDEGRUPPE [ kontakt: Mette Hågensen ]

MANDEGRUPPE [ kontakt: Arnbjørn Hågensen ]

SENIORGRUPPE [ Kontakt: Susan H. Petersen ]

Discipelgrupperne i kirken er ment til at være det forum hvor man debaterer aktuelle enmer der tages op i kirken. Her kan man gå i dybden og snakke om hvad forskellige enmer betyder for den enkelte udfra et simpelt debatoplæg. Discipelgrupperne er ikke missionsgrupper eller undervisningsgrupper, men fællesskab i Helligånden. Her vil man tilbede sammen og bede med og for hinnanden, og giver rum for Helligåndens gaver.