School of Heaven ...educating ambassadors!

School of Heaven

 

 

 

karen-kragelund-210pxKaren Kragelund – underviser i kirken og har igennem et helt liv erfaret og udlevet en overnaturlig livsstil, som  har været til hjælp for mange. Karen vil hjælpe med at undervise i emnet “som Han er, sådan er vi” og kan med sin store erfaring, være med til at slå ting fast omkring åndelige sandheder.[/one_third_last]

School of Heaven er undervisning fra Horsens Pinsekirke med et formål at motivere, udruste og opmuntre den enkelte i tjenesten som ambassadør for himlen.

Som ambassadører for Guds rige, er vi nødt til at sætte os ind i, hvordan det er i himmelen, og hvordan vi skaber de samme forhold på jorden

School of Heaven kommer til at handle om, hvordan man rent praktisk kan tilegne sig en overnaturlig livsstil, hvor du ikke bliver styret af dine omstændigheder, men i stedet styrer dem ud fra himmelens principper.

Undervisningen vil dreje sig meget om riget, åndelige love, himlens kultur, din identitet, din attitude og hvilken autoritet der følger med tjenesten. Undervisningen vil udfordre dit verdensbillede og sætte dig fri til at tjene Gud, -hvor du ikke ønsker at gemme dig fra verden, men får lyst til at overvinde den.

Vores opgave som undervisere vil i sin enkelthed bestå i at inspirere dig til tro, som overvinder verden. Din verden. Som ambassadør for Guds rige!

PROGRAM: Se mere her!