Argentina: Niels Ove og Monica Rasmussen, Buenos Aires


  • Familien Rasmussen før afrejse

Støtte:

7140 2124151 ( mærk: Argentina ) Indbetalingen er fradragsberettiget, husk også at opgive dit fulde navn første gang


Bede emner:

Personlig beskyttelse, velsignelse over udstyr, enhed i lederskab, fremgang for ordet, indflydelse i nærområde, økonomisk velsignelse

Monica og Niels Ove startede deres tjeneste i Corrientes i 2001, hvor Niels Ove stod med ansvaret for en børnehave med omkring 120 børn og undervisningen af lektiehjælp for omkring 85 børn. På denne institution bespiste man dagligt omkring 230 personer. Gennem dette arbejde rakte man ud til folk i stor nød med budskabet om Jesus.

I 2005 blev familien kaldet til Martin Coronado i Buenos Aires, hvor de arbejdede som medforsandere i en mindre menighed, som havde gået gennem en meget svær tid. Niels Ove havde ansvaret for børnearbejdet, som var i den lokale kirke samt et arbejde i et mindreslumkvarter, som lå 15 min. fra kirken. Som familie oplevede familien også i disse år Guds velsignelse, idet de ikke kunne få børn, han gav dem først Elisabeth og siden Christina.

I 2011 blev familien ledt hjem til Danmark for en kortere periode. Da var kirken i Martin Coronado en sund menighed.

Familien Sloth Rasmussen er nu tilbage i Argentina, hvor de nu tjener som forestander par i den fattige forstad tilBuenos Aires, Loma Hermosa. Det er en menighed som har været i gennem en større krise, så der i dag kun 20 medlemmer tilbage. Et centralt område i kirkens arbejde er børnearbejdet. Stort set alle børnene kommer fra kirkefremmede hjem samt har fattig bagrund. Derfor tilbyder menigheden også børnene en frokost efter børnekirken.

En del af Monica og Niels Oves arbejde er også at undervise og støtte andre menigheder rundt omkring i landet.

Elisabeth er nu 10 år og Christina er 8 år.