Connect grupper ...Helligåndens fællesskab

Connect grupper

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

[ Ansvarlig: Rodriques Peter ]

Connect grupperne i kirken er ment til at være det forum hvor man debaterer aktuelle enmer der tages op i kirken. Her kan man gå i dybden og snakke om hvad forskellige enmer betyder for den enkelte udfra et simpelt debatoplæg. Connect grupperne er ikke missionsgrupper eller undervisningsgrupper, men fællesskab i Helligånden. Her vil man tilbede sammen og bede med og for hinnanden, og giver rum for Helligåndens gaver og det personlige vidnesbyrd.