FORBØNS TEAM

FORBØNS TEAM

Har du et ønske om at lære at bede for andre og være med til at være kanal for Guds kraft, så er forbøns teamet lige noget for dig! Hver søndag er der forbøn i kirken, hvor du vil have anledning til at lære at betjene profetisk og i helbredelse. Nedfor er der beskrevet nogen retningslinier for forkyndelse i Horsens Pinsekirke.

Fortrolighed

Som forbeder er det særdeles vigtig at have fortrolighed med evt. bedeemner som bliver givet af mennesker som søger forbøn. Evt sensitive informationer skal holdes indenfor teamet og der må ikke under nogen omstændigheder være tvivl om en forbeders integritet på dette område.

Himlen på jorden

Vi ønsker at nedbede himlen på jorden. Guds plan er at Hans vilje sker på jorden. Guds plan er at det skal blive på jorden ligesom det er i himlen. Sygdom, fattigdom, afhængighed, frygt og ulykke er ikke i himlen og kan derfor adresseres her på jorden.  En forbeder forbereder sig ved at læse Guds ord om Hans vilje på jorden.

Kærlighed til mennesker

En forbeder lever i udstrækt grad et eksemplarisk liv og søger selv forbøn for evt. problemer i eget liv. Kærligheden til de mennesker man betjener må være Guds kærlighed og en forbeder skal derfor søge Gud selv og opleve Hans kærlighed og tilgivelse og genoprettelse, så forbederen kan give dette videre i forbønnen om søndagen og ellers.

Profeti og mirakler

Profetiens nådegave må ikke bruges til at garantere mirakler eller Guds indgriben i forskellig situationer. Profetier skal også prøves af andre og skal derfor prøves af forbønslederen indtil man er blevet akrediteret til at virke i det profetiske på egen hånd. Og selv derefter skal profetiske tilskyndelser tolkes varsomt og viderebringes forsigtigt, dog med tro. Profetisk gave må ikke skabe forvirring, men opmuntring og sanktionering af et allerede etableret arbejde af Helligånden i en given persons liv. Gud vil have at vi har tro for mirakler, men vi skal ikke garantere mirakler, eller kræve tro af den man beder for. Forbederen må have tro og tjene med denne vel vidende om at Gud virker igennem forbederens tro hver gang man beder.