Forkynder TEAM

Forkynder TEAM

Har du et ønske om at forkynde eller undervise i Guds ord, så bliv en del af forkynderteamet. Her kan du få træning i at undervise og forkynde ordet. Vi samles en gang imellem for at inspirere hinanden, evaluere hinanden og planlægge forkyndelse i og udenfor kirken. Nedfor er der beskrevet nogen retningslinier for forkyndelse i Horsens Pinsekirke.

Biblen tolker biblen

I Horsens Pinsekirke er det biblen der tolker biblen. Bibelen er tilstrækkelig til at kende Guds planer og vilje med jorden og vore liv. Andre kilder, som videnskab, kultur og historie er sekundære og kan ikke lægge til grund for doktriner. Bibelen er videnskabelig overlegen, den repræsenterer den højeste form for kultur og er det største og mest troværdige historiske dokument i verden.

Himlen på jorden

Vi ønsker at forkynde himlen ned på jorden. Guds plan er at Hans vilje sker på jorden. Guds plan er ikke kun at få os til himlen, men at få himlen ned på jorden. Ligesom Jesus lærte disciplene igennem fadervor; “ske din vilje på jorden ligesom den sker i himlen”. Derfor skal al forkyndelse kunne forståes igennem tanken om “himlen på jorden”. Al forkyndelse der ikke drejer sig om at fremme Hans planer her på jorden er sekundære og prioriteres ikke højt.

Kærlighed til sandheden

En forkynder har, i særlig grad,  kærlighed til sandheden for sit eget liv først. Bibelen er sandheden. Men sandheden sætter i frihed og må ikke bruges til at have ret over andre eller dominere og kontrollere mennesker. Bibelen er ikke en splittende bog og skaber ikke partier. Bibelen er en bog af enhed. Kærlighed til sandheden er kærlighed til Gud og vore medmennesker og forkyndelsen er derfor først og fremmest for at tjene. En forkynder er tilfreds når man har fået lov til at tjene med ordet og har fuld tillid til at ordet og Helligånden kan overbevise mennesker. I Horsens Pinsekirke vil vi drømme og ikke dømme.

Tro, håb og kærlighed

Al forkyndelse er håb. Bliver det modtaget i tro, manifesteres Guds kærlighed på jorden. Al forkyndelse må kalde på troen i mennesket og lægge grund til handlinger i tro, en ændret indstilling og livsstil. Al forkyndelse skal skabe klarhed, ikke forvirring; tro og ikke frygt. Den eneste frygt som er legitim er Gudsfrygt. Men frygter du Gud har du intet at frygte.