TEAMS / FRIVILLIG? ...Vi har altid brug for frivillige hænder!

Generelle retningslinier for tjeneste i teams i Horsens Pinsekirke

 

3 måneder

Alle der melder sig ind i teams i Horsens Pinsekirke, gør dette for 3 mndr. af gangen. De 3 første mndr. er også en prøvetid hvor kandidaten kan prøve kræfter med de konkrete opgaver i teamet. Ønsker man at forlade et team, må det helst ikke ske i en allerede planlagt periode ( kvartal ) og skal helst ske så tidligt som muligt før planlægning af hensyn til teamlederen.

Vision og værdier

Alle teams er underlagt de værdier og den vision der er lagt for kirken. Overordnet er alle teams en del af at gøre Jesus kendt, elsket og efterlevet i Horsens, danmark og i resten af verden. Og kirkens fokus er søndagen. Alle teams arbejder sammen for at skabe en stor kirke på 1000 mennesker. Det gøres blandt andet ved at skabe så gode rammer som muligt for at Gud kan virke på vores gudstjenester ved Helligånden, men også ved at uddanne den enkelte til at bliver en sjælevinder. Den kultur vi ønsker at fremelske er summeret i 3 ord: kreativ, kærlig og committed. Der skal være masser af plads til at prøve nye ting af og frihed til at fejle. I Horsens Pinsekirke roser vi initiativ og nytænkning. Samtidig er det vigtigt at man elsker kirken og dem man særligt er sat til at tjene i forskellige teams. Hvis vi oplever at noget gør os negative ved andre personer, så taler vi altid med personer og ikke om personer. Vi holder af, eller holder mund. Verden omkring os skal først og fremmest få øje på den kærlighed vi har til hinanden. Holder vi af hinanden, elsker vi at være sammen og holder os ikke borte fra kirkens samlinger. Derfor regnes det som en selvfølge at alle medlemmer og særligt teammedlemmer glæder sig til at komme i kirke hver søndag. Savner man medlemmer, så kontakter man dem og gør opmærksom på at de er savnet, så vi ikke oplever at mennekser ikke føler sig inkluderet. Alle andre aktiviteter er også vigtige, men er til for at bakke op om vores gudstjeneste. I Horsens Pinsekirke vil vi gerne udstråle og vise verden at vi er stolte over at kende Gud og har højere standarder end ellers i samfundet på alle vores værdier: kærlig kreativ og committed.

Horsens Pinsekirke drives for størstedelen af frivillige hjælpere, og har som sådan altid brug for flere hjælpere…

Herunder kan du se hvilke teams der er tilknyttet kirken og hvem der er på de forskellige datoer. Vi ønsker at alle bliver en del af et team, så tag endelig kontakt til det aktuelle team for mere info.

 

Gudstjeneste:

I forbindelse med gudstjeneste er der lovsang, hvor vi kunne bruge frivillige musiker til følgende instrumenter:

* Trommer

* Guitar

* Bas

* Andet

Cafe:

Horsens Pinsekirke driver en cafe, der er åben 1 timer før gudstjenesten, hvor der serveres en let brunch, samt 2 timer efter gudstjenesten, hvor der serveres kaffe og kage, kage eller desserter. Det kan bruges frivillige på følgende poster:

* Salg ved kassen

* Hjælp i køkkenet (servering, oprydning, opvask)

Medie:

Alle gudstjenester optages på lyd/video, som efterfølgende offentliggøres på kirkens hjemmeside og på YouTube. Der er mulighed for at hjælpe til på følgende poster:

* Kameramand

* Producer

* Redigering

* Andet

Børnekirke:

Under gudstjenesterne er der ofte specielle møder for børn og teenagers (søndagsskole), hvor der undervises i bibelen og laves leg og underholdning. Der er mulighed for at hjælpe på følgende poster:

* Arrangere lege/spil for børnene.

* Spille til lovsang ( piano/guitar )

 

Frivillige hjælpere i forbindelse med Gudstjenesten skal kunne være til rådighed søndage mellem 10:00 og 14:00

Tværkulturelt forum:

Ud over ovenstående områder driver kirken et tværkulturelt forum, hvor man frit kan møde op og deltage i åndeligt og socialt samvær. Der tales som udgangspunkt engelsk og dansk ( og spansk ) og mødes ca. en gang om måneden på en lørdag imellem 15.00-18.00. Her er der brug for hjælp til tilberedning af mad, oprydning og opvask. Men eller til bære at hygge sig med de fremmødte.