Hvem er vi? ... en del af den største bevægelse i verden!

Hvem er vi?

HP-LOGO-PIL-SORT 200x100

Horsens Pinsekirke er åben for alle interesserede – alle gudstjenester og arrangementer er offentlige.

En frikirke, som praktiserer klassisk kristentro i moderne indpakning. En frikirke er selvforvaltende og således ikke underlagt kirkeministeriets forvaltning.En karismatisk kirke, som tror på Guds nærvær og evne til at gribe afgørende ind i menneskers liv. Horsens Pinsekirke er en del af FrikirkeNet – en samling af frikirker i Danmark – www.frikirkenet.dk

 • Katolikker 49%

 • Pinsekristne / Pentecostale 26%

 • Lutheranere 3%

 

Christianity Today skriver

Med mere end 580 millioner tilhængere (vokser med 19 millioner om året, og 54.000 per dag), har Pinsebevægelsen / karismatiske bevægelse blevet den hurtigst voksende og mest globalt mangfoldige udtryk for verdensomspændende kristendom på blot 100 år. Med den nuværende vækstrate, forudsiger nogle forskere at der vil være 1 milliard Pentecostale kristne i 2025, de fleste placeret i Asien, Afrika og Latinamerika.

Den svimlende forskning af David Barrett og Todd Johnson afslører nogle overraskende statistik om bevægelsen:
Pinsebevægelsen kan findes inden for alle 150 ikke-karismatiske kristne traditioner.
Pinsebevægelsen kommer fra 9.000 etniske kulturer og taler 8.000 sprog.
Pinsebevægelsen er mere urban end landdistrikt, flere kvindelige end mandlige, mere global (66%) end vestlig verden (34%), mere fattig (87%) end velhavende (13%), mere familie-relateret end individualistisk, og flere unge end gamle.
Pinsebevægelsen er en aktiv tilstedeværelse i 80% af verdens 3.300 største metropoler.

Artikel fra Cristianity today

HP PIL  Pinsekirkens teologi

Troserklæring for Pinsekirkerne i Danmark.

Troserklæringen bygger på de 3 oldkirkelige trosbekendelser, samt den forståelse af Helligåndens nærværende tjeneste, som er genopdaget gennem den verdensomspændende pinsebevægelse.

 1. Vi tror på enheden i den eneste sande og levende Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.
 2. Vi tror på Herren Jesus Kristi jomfrufødsel, på Hans syndfri liv, mirakeltjeneste, stedfortrædende forsonende død, legemlige genopstandelse, triumferende himmelfart, stadige forbøn, og på hans andet komme som det salige håb givet til alle troende.
 3. Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord. Vi anser Bibelen for at være den fuldt tilstrækkelige rettesnor for tro og praksis.
 4. Vi tror, at mennesket blev skabt rent og fuldkomment, men det lod sig friste til bevidst ulydighed mod Gud.
 5. Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd.
 6. Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.
 7. Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver.
 8. Vi tror at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for hvert menneske og samfund.
 9. Vi tror, at alle, som har omvendt sig og tror på Kristus som Herre og Frelser bliver en del af Kristi legeme og kaldes til at være en levende del af en lokal menighed, som tjener Gud og formidler hans kærlighed til verden.
 10. Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på evig salighed for alle som tror på vor Herre Jesus Kristus og på evig fortabelse for alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets Bog.