Hyppige spørgsmål

Eksistensielle spørgsmål

1. Hvordan kan man vide, at der er en Gud?
Ting bliver jo ikke til af sig selv. En bog har en forfatter, en bil en designer og en opfindelse en opfinder. Se dig omkring! Skabningen må have en skaber…

2. Tror I virkelig på skabelsesberetningen?
Ja, for det er naturligt. Tror man på tilfældig udvikling er det også tilfældigt, hvorfor man er til og lige så tilfældigt, hvor man ender. Men med Gud som skaber ved vi, at han har en mening med det hele og at det også er afgørende, hvordan man forholder sig til Ham.

3. Hvordan ved I, at netop jeres Gud er den rigtige?
Det med Gud kan være ret diffust. Men Jesus er konkret. Han levede for 2.000 år siden og viste os, hvordan Gud er, og hvordan vi finder ham.

4. Hvordan kan der være en god Gud når der er så meget ondt i verden?
På grund af din og min frie vilje! Fjernede du den, ville der ikke være mere ondt tilbage! Det onde i verden er ikke Guds skyld, men vores egen! Gud vil kun godt, men vi vil onde ting. På dommens dag finder vi ud af, hvor onde vi har været. Derfor sendte Gud Jesus, for at tage den straf vi skulle have og give os en mulighed til at omvende os og få tilgivelse, før det er for sent.

5. Hvordan bliver man kristen?
Ordet “kristen” kommer af “Kristus”. At være en kristen er at have Jesus Kristus som sin konge, sin Herre! Himmeriget er et kongerige hvor Jesus er konge. Jesus er derfor central for om du kan blive kristen. Jesus sagde til alle at de skal fornægte sig selv dagligt, tage sit kors op og følge ham. Den der vælger at satse deres tro og liv på Jesus Kristus som deres Herre og frelser og bekender det åbenlyst for mennesker skal blive frelst.

Om kirken:

6. Hvad er så meningen med kirken?
Ordet “kirke” betyder egentlig gruppe eller forsamling. Det har altså ikke så meget med bygninger at gøre. Kirke er fællesskab. Ligesom vi alle sammen har brug for at tilhøre en familie, har kristne behov for at tilhøre en kirke.

7. Jamen, er der ikke kirker nok?
Jo, kirkebygninger. Men ikke kristne fællesskaber. Kun to procent af den danske befolkning går i kirke ca. en gang om ugen. Det viser sig, at et fællesskab ikke skal blive ret meget større end omkring 70 personer, før det er svært at blive ved at kende alle. Tilsammen kan et sådant fællesskab maks. relatere til 500 personer (Ca. 20 til hver). Derfor er der egentlig brug for en kirke for hver 1500 indbyggere i Danmark!

8. Hvad er en frikirke så for noget?
Man kan sammenligne frikirker i forhold til folkekirker med friskoler i forhold til folkeskoler. De hviler på det samme grundlag, men en friskole eller frikirke betyder større frihed og derfor også et mere personligt engagement.

9. Er det så ikke en sekt?
En sekt er et lukket foretagende, hvor man mener, at man er de eneste rigtige, og hvor man som regel har en guru eller en stærk diktatorisk ledelse. Man bygger også sin lære på andre skrifter end Bibelen. Kirker bygger kun på Bibelen, og alt hvad der ellers skrives skal passe med den. Man arbejder sammen med andre kirker på kryds og tværs, og man har en demokratisk ledelse, hvor alle står til ansvar overfor nogen.