LIFETEAM LEDERDAG!

KICKSTART 30. nov. kl. 0900-2100 for LIFETEAMLEDERE!

Er du en af dem der har været på konference med Curry Blake her i sommers, vil vi gerne invitere dig til lederdag i Horsens Pinsekirke den. 30. november 2013. Dagen kommer til at indeholde en gennemgang af JGLM’s historie og principper for tjeneste. Der vil også være oplæg til gruppearbejde og samtale om de principper vi arbejder udfra i JGLM. Der vil være en introduktion til LIFETEAM struktur og principper for vækst og lederskab. Der vil også være et break hvor vi praktiserer nede i byen med efterfølgende evaluering. Du vil komme til at lære andre kommende Lifeteam ledere at kende, og du vil blive udrustet til en evt. kick-off til Lifeteam i din by. Du forpligter dig ikke til at starte et Lifeteam når du deltager denne dag. Hvis du efter lederdagens forløb ønsker det, kan du melde dig til at være med i opstart af LIFETEAM. Det forbeholdes imidlertid områdelederne at sige god for opstart, som også forpligter en 3 måneders coaching, støtte og forbøn fra områdeledernes side. Der er i udgangspunktet ikke forplejning på dagen, men vi sørger for at der er kaffe og kage og så bestiller vi nok pizza til aftens. Hvis der er spørgsmål så ring endelig: 30 13 76 74

Program

0900 Ankomst

0930 Introduktion

1015 Pause

1030 Principper for tjeneste i JGLM

1130 Action

1300 Frokost

1430 Evaluering

1500 Oplæg til gruppearbejde + kaffe

1600 Feedback fra grupper

1630 Ledertræning/coaching

1730 Pizza

1900 Samling LIFETEAM træning

2100 KICKOFF