Paraguay: Pia og Thomas Hågensen, San Ignasio

Støtte:

Reg.: 7140 konto: 2124151  mærk: "Hermanos" og skriv dit fulde navn

Bede emner:

Personlig beskyttelse, vellykkede crusades, fremgang for ordet, enhed i byen, økonomisk velsignelse

Hjemmeside:

www.hermanos.one

 

 

Pia og Thomas Hågensen er på vej til at etablere sig i Paraguay ud fra et ønske og kald til at tjene Gud i dette land. Pia og Thomas i sit daglige, henholdsvis lærer og pædagog. Deres nye tilværelse er tilkommet pga. af et kald de har haft i mange år og som nu kan lade sig gøre. Udfordringerne er mange i et land hvor fattigdom og arbejdsløshed er stor, men mere end det er Paraguay et land som ikke har haft den store folkevækkelse som nabolandene Brazilien og Argentina har haft og fortsat har. Paraguay er et åbent samfund hvor det er meget nemt at etablere sig for udlændinge. Med en afslappet livstil er det vigtigste at have et sted at bo. Hvis man har det, skal man nok klare sig. Landet er maget frugtbart og man kan høste 3 gange årligt.

Missionalt vil Thomas koncentrere sig i at afholde crusades og træne unge lovende evangelister og ledere til at bære vækkelse. Lise Lotte og Esteban har også tilholdssted i byen og har gået foran i arbejdet for at vække folket for Jesus. Esteban har en fortid som pioneer og har rejst mange kirker op af ingenting ved at holde crusades og efterfølgende træne og indsætte ledere og pastorer. Pia og Thomas vil samarbejde med forskellige kirker om at se et gennembrud i regionen for evangeliet.