RÅDGIVNINGS TEAM

RÅDGIVNINGS TEAM

Har du et ønske om at få lov til at rådgive ind i menneskers liv, så er rådgivningteamet lige noget for dig. Dette kræver dog en vis modenhed som kristen og en solid bibelkundskab. Nedfor er der beskrevet nogen retningslinier for rådgivning i Horsens Pinsekirke.

Bibelen & Helligåndens ledelse

Når du skal rådgive er der 2 instanser som er afgørende for din succes. Den ene er Bibelen og den andre er Helligånden. Din bibelkundskab må være solid før du kan være rådgiver for andre. Er du godt bevandret i ordet og samtidig har et stort hjerte for mennesker vil det dog stadigvæk kræve at Helligånden for lov til at lede dig som rådgiver. En rådgiver i Horsens Pinsekirke, er en rådgiver på vegne af himlen og den største rådgiver er Helligånden som er sendt af himlen som vores vejleder, rådgiver og advokat. Ingen kan lede dig mere sikkert frem end Ham.

Fortrolighed

Som rådgiver er det særdeles vigtig at have fortrolighed med evt. bedeemner som bliver givet af mennesker som søger forbøn. Evt sensitive informationer skal holdes indenfor teamet og der må ikke under nogen omstændigheder være tvivl om en forbeders integritet på dette område.

Himlen på jorden

Vi ønsker at nedbede himlen på jorden. Guds plan er at Hans vilje sker på jorden. Guds plan er at det skal blive på jorden ligesom det er i himlen. Sygdom, fattigdom, afhængighed, frygt og ulykke er ikke i himlen og kan derfor adresseres her på jorden igennem rådgivning og forbøn.  En rådgiver forbereder sig ved at læse Guds ord så han sikkert kan præsentere Hans vilje på jorden.

Kærlighed til mennesker

En rådgiver lever i udstrækt grad et eksemplarisk liv og søger selv rådgivning og forbøn for evt. problemer i eget liv. Kærligheden til de mennesker man betjener må være Guds kærlighed og en forbeder skal derfor søge Gud selv og opleve Hans kærlighed og tilgivelse og genoprettelse, så rådgiveren kan give dette videre med frimodighed.