School of Heaven ...træner troende til tjeneste!

School of Heaven

Mette Hågensen – profet og en del af daglig ledelse i Horsens Pinsekirke. Mette har en lang historie i det profetiske miljø og virker dagligt ved at lede profetisk team i kirken, med bl.a. ansvar for mødeledelse, lovsang og forbøn. Mette er en dynamisk og autentisk underviser som udfordrer status quo på en effektiv, men tryg måde. Mette har haft adskillige profetiske ord til nationen.

Arnbjørn Hågensen – pastor i Horsens pinsekirke og ledende forkynder med speciale i “identitet”, “Guds rige”, “Kald&tjeneste” og “Overnaturlig livsstil”. Arnbjørn har været i tjeneste for Gud i over 15 år, hvor han har været leder og pioner i opstart af kirke i Ikast og senere pastor for Midtjyllands Frikirke før han fik kald til Horsens. Arnbjørn er apostolsk i kald og har som sin største drøm at se mennesker frigjort i kald og tjeneste.


Hvorfor skal vi bede? Kan Gud ikke gribe ind når han vil? Hvorfor samles vi i kirke? Hvad er Guds plan for din økonomi, helbred og relationer? Hvordan skal vi bede? Hvad kan vi bede om? Hvad er de 6 fundamenter i vores tro? 
SALT&LYS er et kursus som skal dygtiggøre dig i det Jesus forventer af alle kristne; 
At være salt og lys i verden. Vi er hans hænder, fødder og røst i verden indtil han kommer tilbage.
Hvem er du? Hvad er du kaldet til? Hvor går vejen herfra? 
Kom og vær med tilat finde retning og udforsk dit nye jeg og de muligheder som ligger forude i din vandring med Jesus. 
Hvordan forholder du dig til misforståelser og fjendtlighed? 
Hvordan bliver du god til at kommunikere? Hvordan lever du i fred med dig selv, 
Gud og relationer rundt dig i hverdagen.  Hvordan håndterer du 
relationer som gør ondt? 
Kunne du tænke dig at bevæge dig i det profetiske, og skældne forskellige røster og indtryk fra hinanden? Kunne du tænke dig, at betjene andre mennesker i kirken med profetiske opmuntringer, og hjælpe dem, som ikke kender Herren,  så de kan åbne deres sind for Gud?

 

School of Heaven er undervisning fra Horsens Pinsekirke med et formål at motivere, udruste og opmuntre den enkelte i tjenesten for Jesus.

Som repræsentant for Guds rige, er vi nødt til at sætte os ind i, hvordan det er i himmelen, og hvordan vi skaber de samme forhold på jorden

School of Heaven handler om, hvordan man rent praktisk kan tilegne sig en overnaturlig livsstil, hvor du ikke bliver styret af dine omstændigheder, men i stedet styrer dem ud fra himmelens principper.

Undervisningen vil dreje sig meget om riget, åndelige love, himlens kultur, din identitet, din attitude og hvilken autoritet der følger med tjenesten.

Undervisningen vil udfordre dit verdensbillede og sætte dig fri til at tjene Gud, -hvor du ikke ønsker at gemme dig fra verden, men får lyst til at overvinde den.

Vores opgave som undervisere vil i sin enkelthed bestå i at inspirere dig til tro, som overvinder verden. Din verden. Som tjenester for Guds rige!