(Klik here for English version)

Velkommen til Horsens Pinsekirke. Når du er kristen og er blevet en del af Guds familie, så er du også en tilbeder, en discipel og verdens lys og salt. Du er udvalgt, Du er Hellig og du er elsket. Dit liv her på jorden er afgørende for andre menneskers liv. Du er her for at gøre en forskel. Gøre verden til et bedre sted, et meget bedre sted. Så læs dette nøje og grib visionen: “HIMLEN PÅ JORDEN”

1. Du er skabt til at være en tilbeder. Himlen møder Jorden, når du tilbeder din skaber. Du møder ham som har skabt dig så du ikke ligner nogen anden her på joden. Du er unik. Et mysterium som kun han kan oplyse og vise dig dit sande formål og potentiale. Han har skabt dig til at visionere og drømme sammen med Ham. Hans drømme kan blive til virkelighed. Du er skabt til at tilbede, men hvis ikke du tilbeder skaberen, så tilbeder du det skabte. Gud søger tilbedere som vil tilbede i ånd og sandhed. OG du er den tilbeder Gud søger

2. Du er en efterfølger, en discipel. Vi har brug for helte i vore liv – vores mor, far, legender og heltemodige selvopofrende forbilleder. Dog har ingen større helt har gået på joden end Jesus Kristus, Guds egen søn. Han fornægtede sig selv, afklædte sig sin guddom og blev et menneske lig og tog sit kors op døde for dig og mig. Han sonede den synd vi bar, tog staffen på sig selv. Han har sagt og siger også idag: Tag dit kors op og Følg mig. Vi har helliget mandagen til træning og discipelskab. Sæt den dag af i din kalender. For Hvis alle bliver som Jesus, er det himlen på jorden. Du er den discipel Jesus kalder til efterfølgelse.

3. Du er verdens lys og salt. Du er på mission. Himlen på jorden kommer jo ikke af sig selv, men må etableres. Helligånden er sendt til dig som er loyal overfor Jesus. Du er nu givet autoritet til at lyse i mørket og mørket SKAL vige. Du er givet autoritet til at være salt i verden -budbringer med gode nyheder om himmeriget. Og husk: Du ER lys og salt, der er ikke en planB, men hvis ikke du salter og ikke lyser, vil denne verdens gud trampe dig ned. Du er ikke i verden for at være nøjtral. Du er her for at udbrede himlen ved at Guds ord for magt og mennesker forliger sig med Gud. Så DU er i forligelsens tjeneste, men hvad betyder det? Hvad kan du gøre? Hvor kan du lyse? Hvad kan du forandre? Hvem kan du redde? Det er lige netop det vi vil hjælpe dig med at finde ud af for det er sånn vi tror at vi kan få etableret himlen på jorden.  

Gud velsigne dig som tilbeder, discipel og verdens lys&salt 


Dit næste skridt kunne være at ringe 30137674 , skriv en E-mail eller kontakt os på facebook.