MISSION: Transforming Nations For Jesus (Stephen Moses), Chennai, India


  • Pastor Stephen Moses til aftenmøde i landsby i Indien


  • Vækkelsesmøde med filmfremvisning og forbøn


  • Stephen Moses har ansvret for over 65 kirker i nordindien


  • Lokal pastor deler Guds ord


  • Filmfremvisning, vidnesbyrd og forbøn

Støtte: Bankkonto:

7140 2124151 ( mærk: India ) Indbetalingen er fradragsberettiget hvis du opgiver dit fulde navn og person nummer første gang du indbetaler

Støtte: MobilePay:

22409 ( mærk: India ) Indbetalingen er fradragsberettiget hvis du opgiver dit fulde navn og person nummer første gang du indbetaler

Bede emner:

Personlig beskyttelse, vellykkede crusades, gennembrud på konferencer, Beskyttelser over pastorer og deres familier, økonomisk velsignelse og gennembrud på “HOURS OF POWER” events

Transforming Nations For Jesus

TN er en missionsorganisation som arbejder for at transformere hele nationer for Jesus. Med hovedkontor i Chennai drives der mission i landsbyer på ugentlig basis. Dette foregår hovedsageligt ved at vise film og delevidnesbyrd og forkynde for tilskuere til dette. TN har også ansvar for 65+ kirker med apostolsk oversyn. Dette er pastorer der bliver forfulgt for deres tro og som uden løn sætter livet på spil for evangeliet. TN ønsker at løfte disse pastorer ved undervisning og ledertræning, men også økonomisk. TN afholder konferencer, vækkelsesmøder og træning af ledere. 

Stephen Moses

Stephen er gift med Caroline og har 2 børn som begge tjener med i den kirke de går i. Stephen arbejder lige nu ud fra Troens Ord i Brande, som har gjort det muligt for Stephen at arbejde i Europa også. Stephen fik et kald til Europa i 2010 hvorefter han mødte Pastor Erling fra Troens Ord i Singapore

Stephen har en blændende forkyndelse, der kalder på handling.

Kontakt og forbøn

TN kan følges på whatsapp: “TN Prayer Line Denmark”. TN sætter stor pris på forbøn under missionsarbejdet, da der er pres og forfølgelse både fra hisndu ekstremister og regerings systemet. Vær med til at bede for at evangeliet kan forkyndes i fred.

Økonomisk støtte

TN kan støttes via mobilPay og via konto overførsel. Husk at mærke overførselen med “TN MINISTRY” og med dit navn og person nummer, hvis du vil have skattefradrag for din donation. Vi i Horsens Pinsekirke glæder os over at være med til at udbrede evangeliet sammen med TN.